Ina Oost

Ik ben Ina Oost. Na gewerkt te hebben als verpleegkundige, ben ik gestart met de studie  psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden met als afstudeerrichting Klinische en Gezondheidspsychologie. Daarna heb ik de opleiding tot Gezondheidszorg Psycholoog gedaan en de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut. Verder heb ik een opleiding gevolgd om EMDR  bij traumatische ervaringen te kunnen toepassen. Omdat ik kwaliteit en verdieping belangrijk vind en graag wilde werken ‘in de relatie’ met de cliënt heb ik een paar jaar geleden de opleiding tot Psychotherapeut gedaan. Op dit moment verdiep ik mij in Transference Focused therapie, een behandelmethode voor persoonlijkheidsproblematiek.

Mijn stijl als therapeut is respectvol, betrokken en direct, daarnaast heb ik een praktisch instelling. Mensen en hun relaties hebben me altijd geïnteresseerd. Ik vind het geweldig als mensen de moed hebben om te zoeken naar manieren om zich te ontwikkelen en sterker te worden. Als therapeut ervaar ik veel voldoening als ik mensen meer zichzelf zie worden, zie groeien en tot hun recht zie komen.

Mijn visie
De psychotherapie kent veel goed werkende wetenschappelijk bewezen methodes en een scala aan technieken om het herstel van iemand te faciliteren en ondersteunen. Ik hanteer en maak gebruik van een aantal daarvan – afhankelijk van de indicatie en behoeften van mijn patiënten. Wat ik mooi vind aan psychotherapie is, dat het een unieke veilige ruimte aanbiedt waar er samen met aandacht, zachte nieuwsgierigheid en zonder oordeel naar moeilijke, pijnlijke en soms schaamtevolle dingen en problemen gekeken kan worden. Met het begrijpen daarvan is het mogelijk om naar oplossingen te zoeken in ontwikkeling of acceptatie.

Ik ben lid van de NVP, NVGzP en de VGCt en sta als Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut in het BIG-register. Veder ben ik aangesloten bij Psyzorg Hoflanden (een coöperatie van vrijgevestigde psychologen in de regio) en de CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten).

Jannet Hagenaars

INTRODUCTIE
Ik ben BIG-geregistreerd GZ- psycholoog en psychotherapeut. Sinds 2012 werk ik in de generalistische basis en gespecialiseerde GGZ.

VISIE OP BEHANDELING
In mijn visie is het in psychotherapie belangrijk om goed te luisteren naar uw verhaal en de vraag waarmee u in therapie komt. Zo wordt vaak duidelijk wat de betekenis van gedragingen, wensen en behoeften is. Vanuit daar werken we samen om, afhankelijk van het doel en de werkwijze, uw gevoelens en gedachten beter te gaan begrijpen, nare dingen anders te leren zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of anders om te gaan met moeilijke situaties.

BEHANDELMETHODEN
U kunt terecht voor kortdurende, klachtgerichte behandelingen, zoals specifieke angststoornissen, stemmingsklachten of klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, maar ook voor langdurende behandeling, gericht op (hardnekkige) disfunctionele patronen binnen uzelf en in het contact met anderen. Ook kunt zich aanmelden bij zelfbeeldproblematiek, emotieregulatieproblemen en identiteits- en autonomievragen.

Behandelvormen waar ik mee werk zijn:

  • Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) wanneer er sprake is van rigide gedragspatronen of persoonlijkheidsproblematiek, zie mbtnederland.nl
  • Psychodynamische therapie, gericht op het verkrijgen van inzichten waarbij door meer begrip van emoties , gedragspatronen, en relaties, de klachten verminderen en het contact met uzelf en anderen verbetert.
  • EMDR, een methode ontwikkeld voor het behandelen van trauma, maar die inmiddels ook ingezet wordt voor andere psychische klachten zoals angsten, zie emdr.nl.
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGt) voor de behandeling van angst en depressieve klachten, zie vgct.nl.
    Ik ben opgeleid tot integratief psychotherapeut waardoor ik behandeling op maat kan aanbieden in een kleinschalige en cliëntgerichte omgeving.

Ik ben alleen op dinsdag werkzaam in de praktijk.

SUPERVISIE
Ik bied supervisie voor GZ-psychologen in opleiding. Het tarief betreft €95,- per 45 min

Agnese Gattone

INTRODUCTIE
Ik ben Agnese Gattone. In 2021 ben ik afgestudeerd aan Universiteit Leiden met als master Clinical Psychology. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan in de verslavingszorg, daar heb ik het belang van het werken in de relatie geleerd, het in relatie staan met jezelf en de ander en hoe belangrijk het is om de verschillende aspecten van ons leven te verzorgen opdat ze bijdragen aan ons welzijn (relaties, werk, geloof, ontwikkeling, vrije tijd). 

VISIE OP BEHANDELING
In mijn visie kent de psychotherapie veel waardevolle behandelmethodes maar is de therapeutische relatie het fundament van elk therapeutisch proces. Ik vind het belangrijk dat een client zich gezien en gehoord voelt en er een vrije en veilige ruimte ontstaat voor empathisch confronteren, waarin moeilijke onderwerpen en gevoelens er mogen zijn vrij van oordeel. Mijn stijl als therapeut is cliënt-gericht, jij als persoon staat centraal. Daarbij maak ik graag ruimte voor jouw behoeften, opdat we samen kunnen werken naar herstel door het verwerken van moeilijke gevoelens, het doorbreken van disfunctionele patronen en het versterken van helpende coping en eigenschappen. Het is prachtig om te zien hoe veerkrachtig mensen zijn en hoe het nemen van een risico om in jezelf te investeren brengt tot groei en authenticiteit.

BEHANDELMETHODEN
Sinds mijn afstuderen heb ik ervaring mogen opdoen in zowel basis als specialistische GGZ en heb ik gewerkt met uiteenlopende problematieken zoals angst-, stemmings- en traumagerelateerde-stoornissen, dissociatieve identiteitsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Zo heb ik mij in de afgelopen jaren mogen verdiepen in behandelingen met Eye-movement Desensitization Reprocessing (EMDR), Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Schematherapie. Persoonlijk sta ik voor een geïntegreerde en tegelijkertijd geïndividualiseerde therapeutische aanpak die is afgestemd op de persoon en zijn behoeften. Daarbij acht ik zingeving, zelfsturing en inzicht erg belangrijk opdat er bewustwording en begrip komt voor jouw interne (emotionele) binnenwereld en hoe dat zich vertaalt naar het gedrag en interpersoonlijke relaties.

Ik ben van maandag t/m donderdag werkzaam in de praktijk
Ik kan behandelingen bieden in het Nederlands, Engels en Italiaans.

Charlotte Verbeek

INTRODUCTIE
Ik ben Charlotte Verbeek en ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. In 2001 ben ik aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd, richting ontwikkelingspsychologie. Het eerste deel van mijn werkzame leven heb ik gewerkt met kinderen, jongeren en hun ouders. Ik heb de postdoctorale opleiding Kinder- en Jeugdpsychologie gedaan en heb vele jaren in de jeugdhulpverlening gewerkt. Naast het werken met jongeren, merkte ik na verloop van tijd ook veel affiniteit te hebben met de GGZ voor volwassenen. Een kleine 10 jaar geleden heb ik dan ook een switch gemaakt en ben ik grotendeels binnen de GGZ gaan werken met volwassenen.

VISIE OP BEHANDELING/ Behandelmethoden
Ik ga graag met een open en nieuwsgierige houding in gesprek; zonder oordeel en zeker met ruimte voor een lach. In mijn werkwijze ga ik uit van de kracht en de mogelijkheden van de persoon. Daarbij maak ik gebruik van elementen uit verschillende therapeutische invalshoeken zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness en EMDR

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën ( Vgct) en de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Ik ben in de praktijk werkzaam op maandag en woensdag